Partners

Bygg-Sven
Hendrick’s Golv
Hoo-Timber
CLF:s Plåtslageri
Lundén Elektriska
Sala Sparbank
Östervåla VVS
Gräsbo Rör
Wåhla Glas
Haga Bygg & Metall
Östervåla Bilplåt & Däck
DLMG, Måleri & Golv
Östervåla Järn & Färghandel
Östervåla Byggvaror
Kakel & Design Östervåla
Fågelsta Svets & Entreprenad
People & Solutions Sweden AB
Östervåla Gräv & Miljöteknik

Solrosen
Upplanda Lantbruk & Bygg
VAFAB
Bilisten, Ragnar Janson Bilverkstad
Karl-Erik’s Allservice
Herlins Reklam & Profilering
BTC Reklam
Alph Lennartsson Dräneringstjänst
Scandinavian Kitchen
K-Bo Gross
Tomas Larsson Plattsättning
Västra Uppland
MLT
Svingbolsta Lantbruk & Entreprenad
Lipkins Schakt
Rätt & Slätt textproduktion
Tomas Enoksson Rörmokeri/Fastighetsservice